Zichtbare Politiek

"Ik ben gestrikt als voorzitter, wat nu?"

"Hoe organiseren we een goed debat?"

+ Zichtbare Politiek

Hans Kessens over het trainen van (commissie)voorzitters

“Wat ik vaak terugkrijg uit de training is dat raadsleden het prettig vinden om concreet aan de slag te gaan. Om te kunnen oefenen met de stukken die volgende week  ‘in het echt’ aan de orde zijn.
Ook stellen raadsleden het zeer op prijs dat we een ruime gereedschapskist hebben, zoals een ‘taalhandreiking’ voor lastige vergadersituaties.”

Hans Kessens over het organiseren van een goed debat

“Een goed debat heeft waarde omdat het ‘als spel’ het raadswerk boeiend en leuk maakt. En het lukt ook….bij een goede voorbereiding.”

Onze aanpak

  • Ons bureau werkt vanuit een uitgesproken visie op het raadswerk: de raad moet in stelling komen op politieke keuzes en zich niet laten verleiden tot uitvoerende en technische zaken.
  • Wij zijn het bureau dat een visie op het raadslidmaatschap heeft uitgewerkt in een concreet handelingsrepertoire. We leveren concrete handreikingen voor gedrag en interventies.
    Hierdoor leveren we een bijdrage met significante impact op de effectiviteit van het raadsleden.
  • Ons team beschikt over ruime ervaring als trainer en adviseur voor het openbaar bestuur met expertise in het inzichtelijk maken van politieke vraagstukken, het inrichten van een effectief (raads)debat en het optimaliseren van een raadslidmaatschap.

Bekijk de relevante blogs