Weerbare organisatie tegen ondermijning

"Hoe kan ik mijn organisatie weerbaar maken tegen ondermijning, integriteitschendingen of fraude?"

+ Weerbare organisatie tegen ondermijning

+ Opgaven gestuurd werken

Rik Hindriks, Voormalig Lid Tweede Kamer, voorzitter diverse lokale rekenkamercommissies

"Ondermijning is een sluipend vrijwel onzichtbaar, maar dodelijk,  gif. Grote woorden of tijdelijke eenmalige acties lossen dat niet op. Waakzaamheid en weerbaarheid helpt wel. Maar dat vraagt om volgehouden gerichte investering in de eigen organisatie"

Jo Horn, Voormalig Lid Tweede Kamer en interim-gemeentesecretaris over Ondermijning

“Ik werd voor het eerst geconfronteerd met het grote probleem van corruptie bij de Amsterdamse politie toen ik daar lid van de Gemeenteraad was. Sindsdien heeft het probleem mij niet meer losgalaten. Ik heb het onderwerp bestudeerd en werd later als manager soms geconfronteerd met zaken die het licht niet konden verdragen. Mijn lijn is altijd geweest: ga op zoek naar de oorzaken achter dat gedrag.”

Nieuw perspectief op het aanpakken van ondermijning!

Wij benaderen ondermijning als een organisatievraagstuk. We leren de organisatie vroegtijdig signalen van ondermijning op te pikken om zo ondermijning te voorkomen.

Waar het om gaat is organisaties weerbaar te maken:

  • Weerbare organisaties dragen bij aan het herstellen van het vertrouwen van de burger in de overheid
  • Een weerbare organisatie gaat hand in hand met een moderne open organisatie, gericht op samenwerking in netwerken
  • Weerbare organisaties versterken de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid
  • Weerbare organisaties nemen besluiten op een transparante wijze