Samenwerking, interactief beleid

"Hoe evalueer ik de samenwerking en het participatietraject met alle deelnemers?"

+ Samenwerken in ketens en netwerken

+ Participatie en doe-democtratie

Casus: Digitale Samenwerkingswijzer Venlo

Gemeente Venlo heeft behoefte aan een goed afwegingskader voor besluitvorming over het instellen of de deelname aan samenwerkingsverbanden - inclusief verbonden partijen.
Het aanvankelijke idee was om de 'nota Sturing en control van maatschappelijke partners’ te actualiseren. De ervaring leert echter dat de meeste nota’s Verbonden partijen in de bureaulade verdwijnen en weinig doorwerking hebben voor de praktijk van het dagelijks handelen.
Met een digitale Samenwerkingswijzer ondersteunt Partners+Pröpper Solutions een moderne vorm waarin verschillende functies samen gaan, namelijk:

  • sturen en controleren van samenwerking;
  • organiseren van samenwerking en toewerken naar een gemeenschappelijke werkwijze;
  • bieden van inspiratie en een leeromgeving.

De digitale Samenwerkingswijzer is gericht op de raad, het college en de ambtelijke organisatie, maar ook op het samenspel tussen raad en college/ ambtelijke organisaties, het samenspel tussen gemeentebestuur en maatschappelijke partners/ verbonden partijen, maar ook de professionele ondersteuning om dit alles mogelijk te maken.

Projectleider Sociaal Domein van een middelgrote gemeente

“Als projectleider heb ik inmiddels 8 projecten met de Participatiemonitor geëvalueerd. Voorheen bleef evalueren altijd een voornemen – met de Participatiemonitor kom ik er eindelijk aan toe! Het biedt me iedere keer weer nieuwe inzichten.”

Bekijk de relevante blogs