Partners+Pröpper

Over maatschappelijke opgaven en eenzijdige ambities: Uitstoot vervuilende kolencentrales stijgt tot

Over maatschappelijke opgaven en eenzijdige ambities: Uitstoot vervuilende kolencentrales stijgt tot….

Dat klinkt toch gek in de oren. Je wilt CO₂ uitstoot verminderen en de inzet van kolencentrales was afgelopen tijd groter dan ooit! Je zou toch mogen verwachten dat met name het schonere aardgas gestookt wordt.

De verklaring is te vinden in het ingewikkelde systeem wat we hebben gebouwd met de verhandeling van emissierechten in de internationale CO₂ markt. Het systeem is zo ingewikkeld dat het systeem leidend is geworden in plaats van het realiseren van de oorspronkelijke maatschappelijke opgave. Dit wordt nog versterkt door de verschillende energieproducenten die allemaal sturen op eigen winstmaximalisatie.

De sturing op het maatschappelijk effect is zo complex geworden dat het uiteindelijke doel niet wordt gerealiseerd….. Is het niet zo dat iedere weldenkende burger zal zeggen dat dit niet de bedoeling kan zijn? Menselijke maat is geboden!

Laatst las ik dat er in de politiek twee soorten goed zijn. De regels goed toegepast en voelt het goed wat we doen? Als we ook sturen op het laatste worden er resultaten geboekt waar geloof in is.

Over maatschappelijke opgaven en eenzijdige ambities: Uitstoot vervuilende kolencentrales stijgt tot
Schuiven naar boven