Partners + Pröpper Opleidingen

Wat is Opgaven gestuurd werken?

Opgaven gestuurd werken: doe jij wat nodig is om de gewenste situatie te realiseren?

Opgaven gestuurd werken is een praktische methode om complexe vraagstukken hanteerbaar te maken. Partners+Pröpper is de grondlegger van Opgaven gestuurd werken.

Concentreer je op de Hoe-vraag, hoe kom je van de huidige situatie naar de gewenste situatie? De sleutel hiervoor is een werkwijze die gericht is op samen bouwen (in plaats van vergaderen) en door gewoon te doen! Met een gemeenschappelijke werkwijze kun je meer realiseren en écht het verschil maken.

Doen wat nodig is om de opgave te realiseren. Maar wat is nu een opgave?

  • Een opgave houdt in ‘alles doen wat nodig is om van de huidige naar de gewenste situatie te komen’. De opgave bepaalt wat nodig is!
  • De term ‘opgave’ betekent ook dat het niet vanzelf gaat. Vaak is inzet, doorzettingsvermogen en inventiviteit gevraagd om de opgave te realiseren. Gewoon doen!

Doen en aan de slag!

De opleiding is gericht op het verkennen, ontwerpen en zoveel mogelijk direct (al iets) realiseren van de opgave. We gaan aan de slag met concrete opgaven en we faciliteren de realisatie. Het gaat vooral om ‘doen’ en ‘aan de slag’.

Met concrete opgaven aan de slag en tegelijkertijd de werkwijze leren!

Hiermee kost de training geen extra tijd, wordt de realisatie van de opgave effectiever en doorlopen de deelnemers een gezamenlijk leerproces. Daarmee geven we ook een impuls aan het onderlinge teamspel en de teamgeest!

Wij vinden het essentieel dat de werkwijze praktisch en deelbaar is. Dat ondersteunen we met de online opleiding waarin alle spelers beschikken over een digitale leeromgeving (e-learning), praktisch gereedschap om samen te bouwen aan concrete opgaven en volledig inzicht en overzicht over alle opgaven.

We bouwen voort op goede werkwijzen en ervaringen die al aanwezig zijn. We houden vast aan bestaande zaken die goed werken en meerwaarde hebben. We maken ook gebruik van nieuwe werkwijzen en gereedschappen. Samen vormt dit een complete werkwijze die we Opgaven gestuurd werken noemen.

Klik hier voor meer informatie over de online trainingen en de Online opleiding.

Opgaven gestuurd werken in één minuut!

Schuiven naar boven