Partners + Pröpper Opleidingen

Verdieping – Samen kunnen we meer!

Hieronder vind je meer informatie over de verdieping: Samen kunnen we meer! Deze training is speciaal ontwikkeld voor professionals werkzaam op projectbasis, beleidsmedewerkers en anderen die werken aan complexe vraagstukken waarbij veel partijen betrokken zijn.

Uiteraard vinden wij het belangrijk dat je de juiste keuze maakt in welke training op dit moment geschikt is voor jou. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij staan voor je klaar!

Deze online training bestaat uit een deel theorie en bovenal uit praktische, leerzame, online opdrachten. Daarbij krijgt je online persoonlijke feedback en coaching.

Wie heb je nodig om jouw opgave te realiseren? En hoe kom je tot succesvolle co-creatie? Tijdens deze online training leer je de belangrijkste stappen tot het smeden van samenwerking. Breder kijken naar een opgave biedt ruimte voor creatieve oplossingen. Leer slimme acties in te zetten, maak dubbelslagen zodat je meer kunt realiseren. Ook leer je hoe je een team samenstelt dat nodig is om je opgave te realiseren. De volgende leeraspecten zijn van toepassing:

 • Je leert wat de stappen zijn om een constructieve samenwerking te smeden;
 • Je leert hoe je een actoranalyse uitvoert;
 • Je leert hoe verschillende partijen met verschillende doelen elkaar kunnen vinden onder de vlag van een gemeenschappelijke opgave;
 • Je leert van de deelnemende partijen een passende bijdrage te organiseren om met elkaar de opgave te realiseren;
 • Je leert de samenwerking uit te beelden met behulp van de cirkels van co-creatie;
 • Je begrijpt dat vooraf niet alles planbaar is, zodat je sneller tot actie komt;
 • Je begrijpt dat meteen handelen kan samengaan met doordacht handelen, zodat je al doende koers kunt ontwikkelen;
 • Je kunt slimme acties bedenken om bij te dragen aan meerdere doelen, zodat je doelen én belangen met elkaar kan verbinden;
 • Je kunt een opgave uitwerken in mijlpalen en deelopgaven, zodat je in staat bent deze opgave hanteerbaar te maken en in stappen te realiseren.
 • Je begrijpt de logica dat de opgave sturend is voor alles wat je doet, zodat je ook de teamsamenstelling laat afhangen van de aard, de omvang en de moeilijkheidsgraad van een opgave;
 • Je kunt van teamcasting toepassen, zodat je een passend team voor een opgave kan samenstellen.

Verdieping

Samen kunnen we meer!


Ik wil graag gebeld worden voor advies
Ik wil graag op de hoogte blijven van het aanbod aan opleidingen
Schuiven naar boven