Partners + Pröpper Opleidingen

Verdieping – Het resultaat telt!

Hieronder vind je meer informatie over de verdieping: Het resultaat telt! Deze training is speciaal ontwikkeld voor professionals werkzaam op projectbasis, beleidsmedewerkers en anderen die werken aan complexe vraagstukken waarbij veel partijen betrokken zijn.

Uiteraard vinden wij het belangrijk dat je de juiste keuze maakt in welke training op dit moment geschikt is voor jou. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij staan voor je klaar!

Deze online training bestaat uit een deel theorie en bovenal uit praktische, leerzame, online opdrachten. Daarbij krijgt je online persoonlijke feedback en coaching.

Een belangrijk principe van Opgaven gestuurd werken is focussen op het realiseren van de opgave. Dit doe je door de juiste vragen te stellen: Wat voor zinvolle zaken wil je bereiken? Hoe organiseer je dit? Hoe maak je dit samen met anderen waar? En hoe weet je wanneer je succesvol bent? De module Persoonlijke houding en stijl is een uitnodiging om vanuit je eigen idealen en persoonlijke verantwoordelijkheid het verschil is te maken! De volgende leeraspecten zijn van toepassing:

  • Je leert hoe je resultaatgericht kunt handelen;
  • Je leert hoe je de Prestatieladder kunt toepassen om slim onderscheid te maken tussen soorten resultaten;
  • Je leert hoe je een plan van aanpak kunt opstellen met relevante tussenresultaten voor je eigen opgave;
  • Je leert hoe je goede evaluatiecriteria Hoe je met een goed verhaal en een veelzeggend beeld kunt laten zien of je de opgave realiseert;
  • Je leert dat evalueren al begint bij het formuleren van de doelen en het beoordelen van de realiseerbaarheid van de opgave;
  • Je krijgt een aantal persoonlijke vragen om je persoonlijke houding en stijl te onderzoeken;
  • Je leert dat Opgaven gestuurd werken een constructieve houding vraagt met bijpassend gedrag;
  • Je neemt kennis van een aantal essentiële werkwijzen die nodig zijn om constructief gedrag te vertonen;
  • Je neemt kennis van verschillende persoonlijke stijlen om te bouwen en je komt tot een typering van je eigen bouwstijl;

Verdieping

Het resultaat telt!


Ik wil graag gebeld worden voor advies
Ik wil graag op de hoogte blijven van het aanbod aan opleidingen
Schuiven naar boven