Partners + Pröpper Opleidingen

Verdieping Opgaven gestuurd werken: Mensenwerk!

Hieronder vind je meer informatie over de verdieping Opgaven gestuurd werken: Mensenwerk!  Uiteraard vinden wij het belangrijk dat je de juiste keuze maakt in welke training op dit moment geschikt is voor jou. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij staan voor je klaar!

Deze online training bestaat uit een deel theorie en bovenal een deel praktische, leerzame, online opdrachten. Daarbij krijgt je persoonlijke online feedback en online coaching.

Wie heb je nodig om jouw opgave te realiseren? En hoe kom je tot succesvolle co-creatie? Tijdens deze online training leer je de belangrijkste stappen tot het smeden van samenwerking. Ook leer je hoe je een team samenstelt dat nodig is om je opgave te realiseren. De module Persoonlijke houding en stijl is een uitnodiging om vanuit je eigen idealen en persoonlijke verantwoordelijkheid het verschil is te maken! De volgende leeraspecten zijn van toepassing:

 • Je leert wat de stappen zijn om een constructieve samenwerking te smeden;
 • Je leert hoe je een actoranalyse uitvoert;
 • Je leert hoe verschillende partijen met verschillende doelen elkaar kunnen vinden onder de vlag van een gemeenschappelijke opgave;
 • Je leert van de deelnemende partijen een passende bijdrage te organiseren om met elkaar de opgave te realiseren;
 • Je leert de samenwerking uit te beelden met behulp van de cirkels van co-creatie;
 • Je krijgt een aantal persoonlijke vragen om je persoonlijke houding en stijl te onderzoeken;
 • Je leert dat Opgaven gestuurd werken een constructieve houding vraagt met bijpassend gedrag;
 • Je neemt kennis van een aantal essentiële werkwijzen die nodig zijn om constructief gedrag te vertonen;
 • Je neemt kennis van verschillende persoonlijke stijlen om te bouwen en je komt tot een typering van je eigen bouwstijl;
 • Je begrijpt de logica dat de opgave sturend is voor alles wat je doet, zodat je ook de teamsamenstelling laat afhangen van de aard, de omvang en de moeilijkheidsgraad van een opgave;
 • Je kunt van teamcasting toepassen, zodat je een passend team voor een opgave kan samenstellen.

Verdieping Opgaven gestuurd werken

Mensenwerk!


Ik wil graag gebeld worden voor advies
Ik wil graag op de hoogte blijven van het aanbod aan opleidingen
Schuiven naar boven