Partners + Pröpper Opleidingen

Verdieping Opgaven gestuurd werken: Het resultaat telt!

Hieronder vind je meer informatie over de verdieping Opgaven gestuurd werken: Het resultaat telt!  Uiteraard vinden wij het belangrijk dat je de juiste keuze maakt in welke training op dit moment geschikt is voor jou. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij staan voor je klaar!

Deze online training bestaat uit een deel theorie en bovenal een deel praktische, leerzame, online opdrachten. Daarbij krijgt je persoonlijke online feedback en online coaching.

Een belangrijk principe van Opgaven gestuurd werken is focussen op het realiseren van de opgave. Dit doe je door de juiste vragen te stellen: Wat voor zinvolle zaken wil je bereiken? Hoe organiseer je dit? Hoe maak je dit samen met anderen waar? En hoe weet je wanneer je succesvol bent? Breder kijken naar een opgave biedt ruimte voor creatieve oplossingen. Leer slimme acties in te zetten, maak dubbelslagen zodat je meer kunt realiseren. De volgende leeraspecten zijn van toepassing:

  • Je leert hoe je resultaatgericht kunt handelen;
  • Je leert hoe je de Prestatieladder kunt toepassen om slim onderscheid te maken tussen soorten resultaten;
  • Je leert hoe je een plan van aanpak kunt opstellen met relevante tussenresultaten voor je eigen opgave;
  • Je leert hoe je goede evaluatiecriteria opstelt. Hoe je met een goed verhaal en een veelzeggend beeld kunt laten zien of je de opgave realiseert;
  • Je leert dat evalueren al begint bij het formuleren van de doelen en het beoordelen van de realiseerbaarheid van de opgave;
  • Je begrijpt dat vooraf niet alles planbaar is, zodat je sneller tot actie komt;
  • Je begrijpt dat meteen handelen kan samengaan met doordacht handelen, zodat je al doende koers kunt ontwikkelen;
  • Je kunt slimme acties bedenken om bij te dragen aan meerdere doelen, zodat je doelen én belangen met elkaar kan verbinden;
  • Je kunt een opgave uitwerken in mijlpalen en deelopgaven, zodat je in staat bent deze opgave hanteerbaar te maken en in stappen te realiseren.

Verdieping Opgaven gestuurd werken

Het resultaat telt!


Ik wil graag gebeld worden voor advies
Ik wil graag op de hoogte blijven van het aanbod aan opleidingen
Schuiven naar boven