Partners + Pröpper Opleidingen

Maak het verschil voor jeugdzorg!

Jeugdzorg is een thema waar veel gemeenten mee worstelen. Het is een omvangrijk thema waar lastig regie op te voeren valt. Opgaven gestuurd werken leert je om te doen wat nodig is om jouw opgave binnen de Jeugdzorg te realiseren.

Met deze themaopleiding kun je met een eigen opgaven binnen het thema jeugdzorg aan de slag. Je kunt hierbij denken aan vraagstukken als: het organiseren van passend onderwijs, effectieve Jeugdhulp, Jeugdbescherming, regeldruk verminderen in jeugdzorg, preventieprogramma’s voor Jeugdzorg of hoe richt ik een jeugd POH in?

Uiteraard vinden wij het belangrijk dat je de juiste keuze maakt in welke training of opleiding op dit moment geschikt is voor jou. Neem gerust contact met ons op wanneer je meer wilt weten over deze opleiding.

Wij staan voor je klaar!

Deze themaopleiding start met een gezamenlijke bijeenkomst waarin een expert het thema uitdiept. In de daarop volgende bijeenkomsten brengen we jouw opgave met praktisch gereedschap in kaart en leren wij je hoe je tot resultaat komt. Daarbij krijg je persoonlijke online feedback en online coaching.

Een belangrijk principe van deze opleiding is focussen op het realiseren van de opgave. Dit doe je door de juiste vragen te stellen: Wat voor zinvolle zaken wil je bereiken? Hoe organiseer je dit? Hoe maak je dit samen met anderen waar? En hoe weet je wanneer je succesvol bent? Breder kijken naar een opgave biedt ruimte voor creatieve oplossingen. Leer slimme acties in te zetten, maak dubbelslagen zodat je meer kunt realiseren. De volgende leeraspecten zijn van toepassing:

  • Je leert hoe je resultaatgericht kunt handelen;
  • Je leert hoe je de Prestatieladder kunt toepassen om slim onderscheid te maken tussen soorten resultaten;
  • Je leert hoe je een plan van aanpak kunt opstellen met relevante tussenresultaten voor je eigen opgave;
  • Je leert hoe je goede evaluatiecriteria opstelt. Hoe je met een goed verhaal en een veelzeggend beeld kunt laten zien of je de opgave realiseert;
  • Je leert dat evalueren al begint bij het formuleren van de doelen en het beoordelen van de realiseerbaarheid van de opgave;
  • Je begrijpt dat vooraf niet alles planbaar is, zodat je sneller tot actie komt;
  • Je begrijpt dat meteen handelen kan samengaan met doordacht handelen, zodat je al doende koers kunt ontwikkelen;
  • Je kunt slimme acties bedenken om bij te dragen aan meerdere doelen, zodat je doelen én belangen met elkaar kan verbinden;
  • Je kunt een opgave uitwerken in mijlpalen en deelopgaven, zodat je in staat bent deze opgave hanteerbaar te maken en in stappen te realiseren.

Themaopleiding

Maak het verschil voor jeugdzorg!


Ik wil graag gebeld worden voor advies
Ik wil graag op de hoogte blijven van het aanbod aan opleidingen
Schuiven naar boven