Partners + Pröpper Opleidingen

Maak het verschil: duurzame economie op bedrijventerreinen

Steeds meer bedrijven willen verduurzamen en ook bij gemeenten staat dit onderwerp hoog op de agenda. Deze opgave is zeer complex en omvangrijk. Bedrijven en gemeenten moeten daarom samenwerken om dit te kunnen realiseren.

Met deze themaopleiding leer hoe je partijen samenbrengt om vervolgens een gezamenlijke opgave te realiseren. De focus van deze opgave kan liggen op onderwerpen zoals: energietransitie, klimaat adaptatie, tegengaan van criminaliteit, aantrekkelijk vestigingsklimaat, verminderen CO2 emissie, circulaire economie, infrastructuur of vergroening.

Deze themaopleiding start met een gezamenlijke bijeenkomst waarin een expert het thema uitdiept. In de daarop volgende bijeenkomsten brengen we jouw opgave met praktisch gereedschap in kaart en leren wij je hoe je tot resultaat komt. Daarbij krijg je persoonlijke online feedback en online coaching.

Een belangrijk principe van deze opleiding is focussen op het realiseren van de opgave. Dit doe je door de juiste vragen te stellen: Wat voor zinvolle zaken wil je bereiken? Hoe organiseer je dit? Hoe maak je dit samen met anderen waar? En hoe weet je wanneer je succesvol bent? Breder kijken naar een opgave biedt ruimte voor creatieve oplossingen. Leer slimme acties in te zetten, maak dubbelslagen zodat je meer kunt realiseren. De volgende leeraspecten zijn van toepassing:

  • Je leert hoe je resultaatgericht kunt handelen;
  • Je leert hoe je de Prestatieladder kunt toepassen om slim onderscheid te maken tussen soorten resultaten;
  • Je leert hoe je een plan van aanpak kunt opstellen met relevante tussenresultaten voor je eigen opgave;
  • Je leert hoe je goede evaluatiecriteria opstelt. Hoe je met een goed verhaal en een veelzeggend beeld kunt laten zien of je de opgave realiseert;
  • Je leert dat evalueren al begint bij het formuleren van de doelen en het beoordelen van de realiseerbaarheid van de opgave;
  • Je begrijpt dat vooraf niet alles planbaar is, zodat je sneller tot actie komt;
  • Je begrijpt dat meteen handelen kan samengaan met doordacht handelen, zodat je al doende koers kunt ontwikkelen;
  • Je kunt slimme acties bedenken om bij te dragen aan meerdere doelen, zodat je doelen én belangen met elkaar kan verbinden;
  • Je kunt een opgave uitwerken in mijlpalen en deelopgaven, zodat je in staat bent deze opgave hanteerbaar te maken en in stappen te realiseren.

Themaopleiding

Maak het verschil: duurzame economie op bedrijventerreinen


Ik wil graag gebeld worden voor advies
Ik wil graag op de hoogte blijven van het aanbod aan opleidingen
Schuiven naar boven