Partners + Pröpper Opleidingen

De Opgaven gestuurde organisatie

De Opgaven gestuurde organisatie- voor ambtelijke leiding, college en gemeenteraad

Als manager, leidinggevende, bestuurder, raadslid, of professional in de wereld van openbaar bestuur weet je dat het draait het om het maatschappelijke effect van uw organisatie of gemeente. De werkwijze voor de Opgaven gestuurde organisatie maakt de organisatie productiever en meer gericht op het realiseren van opgaven waar de inwoner ook iets van merkt. Het is de kortste weg naar het opbouwen van vertrouwen in de gemeente en de politiek.

De Opgaven gestuurd organisatie stelt haar medewerkers en partners in staat om de gewenste situatie voor de samenleving te realiseren. Hoe werken we samen in een Opgaven gestuurd organisatie? Hoe richten we deze in? Hoe zorgen we met elkaar dat we tot resultaat komen? In deze trainingen leer je wat Opgaven gestuurd werken vraagt van de organisatie en hoe dit organisatieconcept werkt.

Voor De opgaven gestuurde organisatie zijn er 2 trainingen:

  • Online training – De opgaven gestuurde organisatie – Introductie
  • Verdieping - Samen naar resultaat!

De Opgaven gestuurde organisatie

Voor ambtelijke leiding, college en gemeenteraad


Ik wil graag gebeld worden voor advies
Ik wil graag op de hoogte blijven van het aanbod aan opleidingen
Schuiven naar boven