Opgaven gestuurd werken

"Opgaven gestuurd werken,

hoe gaat dat en wat is daar voor nodig?"

+ Opgaven gestuurd werken en regie

Wini Tanis, procesregisseur Veiligheidshuis Zeeland

“Opgaven gestuurd werken is een onwijze aanvulling op wat we doen!”

Martin den Dulk, projectleider Rijswijkse Organisatie 2020, gemeente Rijswijk

“Ik had een artikel gelezen van Igno Pröpper over opgaven gestuurd werken en bouwen in teams. Dat sprak me enorm aan, omdat het zo concreet is. Je brengt in beeld welke maatschappelijke effecten je wilt bereiken, met welk team je dat wilt doen en welke rollen en taken de mensen in dat team krijgen”

De eerste lichting bouwmeesters van 2016! Gefeliciteerd!

2 enthousiaste Rijswijkse Bouwmeesters met hun certificaat! Mannen van de 1e lichting uit 2016.
Inmiddels fanatiek als bouwmeester aan de slag!

Monique Noya en Lorraine de Ploeg, Gemeente Rijswijk

“Het werken in een opgaven gestuurde organisatie vraagt meer dan expertise op een begrensd vakgebied. Om succesvol bij te dragen aan het realiseren van maatschappelijke effecten is nodig dat medewerkers zich bewust zijn van hun rol. Met rollen stimuleren we de persoonlijke interactie tussen en binnen de teams. De talenten en kwaliteiten van medewerkers nemen daarbij een prominente plek in. Medewerkers krijgen de kans om talenten verder te ontwikkelen op een manier die functioneel is voor de organisatie.”

Zie verder: http://opgavengestuurdwerken.nl/wiki/Teamrollen_in_Rijswijk