Een succesvol symposium ‘De Burger neemt het initiatief’!

Op 31 mei 2018 organiseerde de Rekenkamercommissie een symposium over het gehouden onderzoek naar burgerinitiatieven in het Louwman Museum, Den Haag. Zij werden daarbij ondersteund door het onderzoeks- en adviesbureau Partners+Pröpper B.V.

Van repaircafé tot buurtkookhuis. Van dorpsmuseum tot sportpark. Van energiecoöperatie tot re-integratieproject. Het scala aan burgerinitiatieven is groot en groeit. Veelal leveren ze een gewaardeerde bijdrage aan de samenleving. Maar wat is dan de rol van gemeenten bij burgerinitiatieven? Op welke wijze kunnen én willen zij initiatieven ondersteunen? En andersom: wat verwachten initiatiefnemers van de gemeenten?

Tijdens het symposium “De burger neemt het initiatief” op 31 mei 2018 gingen initiatiefnemers, raadsleden, wethouders en ambtenaren deze vragen samen onderzoeken, onder andere in werkateliers. Het symposium werd georganiseerd door deze Rekenkamercommissie naar aanleiding van een uitvoerig, innovatief en verrassend onderzoek naar burgerinitiatieven in hun gemeenten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn tijdens het symposium bekendgemaakt in het bijzijn van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Kajsa Ollongren en de heer Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse gemeenten.

Het rapport is door de voorzitter van de Rekenkamercommissie overhandigd aan de voorzitters van de vier gemeenteraden. Meer over rapport met conclusies en aanbevelingen is te vinden op www.rekenkamerwvolv.nl.

Klik hier voor een terugblik met een videoverslag, foto-impressie en een kort verslag.

Deel dit via social media:

No Comments

Post a Comment

Geef aan Peter door wat je graag wilt weten of wat hij voor je kan betekenen!
Hij neemt dan spoedig contact met je op!

Wil je liever meteen met hem bellen? Dat kan ook: 06- 14 44 07 46

Peter laat je graag zien hoe het Dashboard werkt en wat dit voor jou kan betekenen.

Als je je gegevens achterlaat neemt hij contact met je op.

Geef je gegevens door aan Hans zodat hij contact kan opnemen voor een afspraak!

Geef aan Igno door wat je graag wilt weten of wat hij voor je kan betekenen!

Geef je gegevens door aan Igno zodat hij contact kan opnemen voor een afspraak!

Geef je gegevens door aan Joost zodat hij contact kan opnemen voor een afspraak!

Geef je gegevens door aan Igno zodat hij contact kan opnemen voor een afspraak!

Hans, Igno of Peter laten je graag zien hoe het Dashboard werkt en wat dit voor jou kan betekenen.

Als je je gegevens achterlaat neemt 1 van hen contact met je op.

Geef je gegevens door aan Peter en Hilda zodat een van hen contact kan opnemen voor een demonstratie!

Geef je gegevens door aan Igno en Krist zodat een van hen contact kan opnemen voor een demonstratie!

Geef je gegevens door aan Peter en Hilda zodat een van hen contact kan opnemen voor een demonstratie!

Geef je gegevens door aan Igno zodat hij contact kan opnemen voor een demonstratie!

Geef aan Peter door wat je graag wilt weten!

Geef aan Krist door wat je graag wilt weten!