Bibliotheek

Bibliotheek

Welkom in de Partners+Pröpper Bibliotheek! Op deze plek zijn al onze kennisdocumenten, artikelen, boeken en video's voor u verzameld.
Deze kennis is in de voorgaande jaren voor u opgebouwd.

Op deze pagina vindt u:

Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws en onze nieuwe blogs?
Meld u dan nu aan en ontvang een email als er nieuws en / of een nieuwe blog is!

Nieuwste blogs

Dit zijn de vraagstukken in de Jeugdzorg bij gemeenten!

Inmiddels zijn bijna 6 jaar verstreken sinds de decentralisatie van de jeugdzorg. Deze systeemwijziging had vergaande gevolgen, zeker ook door de randvoorwaarden die de Rijksoverheid meegaf. Nog steeds zijn gemeenten zoekende naar hoe ze de jeugdzorg het beste kunnen inrichten ...
Verder Lezen

Samen bouwen aan duurzame economie op bedrijventerreinen

Wat zien wij? Het is twee voor twaalf, de aarde is hard aan verduurzaming toe en gisteren beginnen is beter dan vandaag. De Green New Deal ligt op tafel, innovatieve knappe koppen zijn bij elkaar gestoken en kleine en grote ...
Verder Lezen
Foto door form PxHere

Keuze: Portefeuillehouder belangrijker dan eigen ontwikkeling?

Bij de gemeente Alphen aan den Rijn bereidt men zich voor op de toekomst en is ook de raad goed aangesloten bij de plannen. In het coalitieakkoord is er zelfs een opgave met de naam “Organisatie van de Toekomst” die ...
Verder Lezen

Opgaven gestuurd naar Net Zero in Michigan!

‘If you’re going to talk the talk, you have to walk the walk’ (Amerikaans gezegde). Als je iets graag wilt realiseren of als je ergens aan wilt bijdragen kom je in actie. Zo maak ik mij zorgen over klimaatverandering. Waar ...
Verder Lezen

Leren in deze tijden

Veel mensen staan voor uitdagingen die er niet eerder waren. Waar we voorheen zeiden dat je het ongemak moet opzoeken zodat je kan leren, zien we nu dat we met z’n allen in het ongemak zitten. Je hebt geen houvast ...
Verder Lezen

Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws en onze nieuwe blogs?
Meld u dan nu aan en ontvang een email als er nieuws en / of een nieuwe blog is!

Brochures

Video's

Boeken

1999  - De aanpak van interactief beleid’ door Igno Pröpper.

Interactief beleid is bij veel overheden aan de orde van de dag. Overal in Nederland worden burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven gevraagd deel te nemen aan het maken van beleid. Omgekeerd zijn burgers en organisaties ook zelf initiatiefnemer en vragen zij de overheid om met beleid aan te sluiten bij hun wensen en ideeën.

De aanpak van interactief beleid: elke situatie is anders biedt houvast in het aanpakken van interactieve projecten. Het boek presenteert een afwegingskader waarmee (toekomstig) beleidsmakers systematisch leren kijken naar keuzes die zij moeten maken om tot een interactieve aanpak op maat te komen. Het behandelt vragen als: in welke situatie is welke vorm van (interactief) beleid van toepassing? Hoe moeten deze projecten worden ingebed in de organisatie, hoe moet de politiek ermee omgaan en hoe wordt interactief beleid vormgegeven?

Het boek krijgt op verschillende manieren praktische betekenis, als handreiking voor (toekomstige) professionals, als handelingsrepertoire voor bestuurders en als houvast voor burgers, instellingen en bedrijven die participeren in het beleid. In een lerende gemeenschap op de bijbehorende website kunnen professionals uit het openbaar bestuur en daarbuiten elkaar ontmoeten en kennis ontwikkelen. Dit gebeurt onder de noemer 'Interactief 2.0'. Klik hier om naar deze website te gaan.

De aanpak van interactief beleid: elke situatie is anders is bedoeld voor hbo- en universitaire studenten die zich het ontwerpen van (interactief) beleid eigen moeten maken. Daarnaast is het geschikt voor beleidsmakers, projectleiders en communicatieadviseurs bij de (semi)overheid.

 

2005 - ‘Tussen pluche en publiek’ door Igno Pröpper.

De politiek is in het overheidsbeleid vaak onzichtbaar voor de burgers. De politieke keuzes die aan het beleid ten grondslag liggen, zijn zoekgeraakt of worden verborgen gehouden. In Tussen pluche en publiek pleiten de auteurs voor een 'herontdekking van de politiek'.

Van oudsher werken politici en bestuurders samen om conflicten niet op de spits te drijven en beleid politiek te neutraliseren. De auteurs maken inzichtelijk hoe politici en bestuurders juist kunnen samenwerken om een meer zichtbare politiek te realiseren. Het boek biedt handvatten voor het organiseren van het politieke proces op zowel rijks-, gemeentelijk als provinciaal niveau. Het gaat dan om het samenspel tussen de burgers en de gekozen vertegenwoordigers en tussen volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren.

Tussen pluche en publiek is bedoeld voor politici, bestuurders, griffiers, journalisten en beleidsadviseurs die zich willen verdiepen in politieke en bestuurlijke vernieuwing. Elk hoofdstuk begint met een aantal praktijkvoorbeelden waarna aan de hand van vragen de stof verder wordt uitgediept. Deze opzet maakt het boek ook zeer geschikt voor studenten die een functie in het openbaar bestuur ambiëren.

 

Schuiven naar boven