Beleidsevaluatie en (rekenkamer)onderzoek

"Wat heeft Partners+Pröpper te bieden
op het gebied van beleidsevaluatie en (rekenkamer)onderzoek?"

+ Beleidsevaluatie en (rekenkamer)onderzoek

Evaluatie en Onderzoek

Enkele van onze recent afgeronde en lopende onderzoeken:

 • Grip op verbonden partijen
 • Grip op grote projecten
 • Maatschappelijke consultatie Schiphol
 • Duurzaamheid en Energietransitie
 • Doeltreffendheid Subsidies
 • Overheidsparticipatie en burgerinitiatieven
 • Burgerparticipatie
 • Decentralisaties sociale domein
 • Toegang en gezamenlijk opdrachtgeverschap Jeugdzorg
 • Toezicht en handhaving

 

Evaluatie en Onderzoek

Wij helpen onze klanten bij het stellen van de juiste vragen in de juiste context en in de juiste verhoudingen. We doen onderzoek om deze vragen te beantwoorden. We doorgronden de situatie op een inzichtelijke en begrijpelijke wijze.

Daar zijn de onderzoekers van Partners+Pröpper sterk in, omdat wij:

 • Elke dag door onze klanten worden uitgedaagd om dit te doen;
 • Nieuwsgierig zijn en vraagstukken met een open blik tegemoet treden;
 • Complexe vraagstukken met teams inzichtelijk en begrijpelijk kunnen maken.

Wij doen dit met evaluaties en met realisatiegericht onderzoek. Met een evaluatie houden wij beleid tegen het licht en beantwoorden vragen zoals: wat is tot op heden bereikt, is dit wat is beoogd, waarom wel of waarom niet? Met realisatiegericht onderzoek trekken we lessen uit het verleden en kijken we vooral vooruit: wat willen wij bereiken en wat is nog nodig om dat te doen?

Partners+Pröpper heeft zeer ruime ervaring met evaluatie en onderzoek. Onze onderzoekers zijn gedreven en bedreven met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Onze onderzoekers beheersen alle methodieken om dat op een vakkundige, betrouwbare en navolgbare wijze te doen. Wij hebben ruime ervaring met:

 • Rekenkameronderzoek
 • Beleidsevaluatie
 • Raad en Statenonderzoek
 • Collegeonderzoek artikel 213a
 • Bestuurskrachtonderzoek
 • Verkenningen bestuurlijke toekomst en kerntakendiscussie
 • Maatschappelijke consultaties

Wij doen dat voor de rijksoverheid, provincies, samenwerkingsverbanden en voor grote en kleine gemeenten.