Een voorbeeld van onze bijdrage aan de samenleving

Partners+Pröpper vind het belangrijk om bij te dragen aan de samenleving, met name voor ontwikkeling van mensen. In dat kader bieden wij in onze offertes ook altijd een stukje social return aan.

Een leuk voorbeeld is het onderzoek wat we gedaan hebben voor Pijnacker-Nootdorp, waarbij we tegelijkertijd iemand uit die gemeente een coachingstraject hebben aangeboden.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wenst mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te geven. Er is dan ook gevraagd om een voorstel te doen op welke wijze hieraan door ons invulling kan worden gegeven. Wij zijn een innovatief A-merk en hebben daarom voor een coachingstraject gekozen!

Eerste indrukken vormen zich door psychologische mechanismen. Denk hierbij aan stereotypering, de rol van het uiterlijk, non-verbaal gedrag en intuïtie. In de praktijk blijkt dat de eerste indruk niet altijd op waarheid berust, maar er moet wel rekening gehouden worden dat hij bepalend is voor het vervolg van het contact. Een positieve, krachtige en dynamische indruk blijkt altijd een goed startpunt te zijn.
De Sociale Dienst van Pijnacker-Nootdorp heeft een 53-jarige werkzoekende vrouw voorgesteld voor het coachingstraject.

Mirjam van Haeften heeft een kort coachingstraject ontwikkeld en voorgesteld om mensen te helpen bij het maken van een eerste indruk. Voorstel was om een oudere werkzoekende vrouw een positieve boost te geven en om haar praktisch, fysiek en mentaal een stap voorwaarts te laten maken in de voorbereiding naar voor haar geschikte vacatures. Het coachingstraject bestaat uit:

  • Een schriftelijke opdracht te vervullen door betrokkene: vooraf wordt gevraagd een beschrijving van zichzelf naar ons op te sturen, een actuele C.V.
  • Een coachingsgesprek van 2 uur met onze medewerker Mirjam van Haeften (HBO-MWD en ervaren coach). De sessies richten zicht op het zich bewust zijn van de eerste persoonlijke indruk. Er worden tips gegeven en de vaardigheden om een goede eerste indruk te maken worden versterkt. Er wordt ingegaan op het zelfbeeld, hoe zien anderen mij, houding, leren om goed voorbereid het eerste gesprek aan te gaan, leren goede vragen te stellen, als nodig wordt een rollenspel ingezet. Het C.V. wordt besproken en als nodig in de tweede sessie geoptimaliseerd. Huiswerk c.q. opdrachten worden meegegeven aan betrokkene, tevens te bespreken in het tweede coachingsgesprek.
  • Een één op één workshop visagie bij een professionele visagist met als doel zichzelf zo sterk mogelijk te presenteren, zelfvertrouwen te vergroten en vervolgens goed en passend voor de dag te komen. Er wordt een één op één persoonlijk make-up- en stylingadvies gegeven en men ontvangt een persoonlijk kleuradvies op papier mee. Daarna volgt de visagie, het haar wordt  geföhnd/gestyled voor de fotoshoot die direct daarna gepland wordt.
  • ­Een fotoshoot bij een gerenommeerd fotograaf voor een professionele profielfoto, te gebruiken voor diverse social media en het C.V.
  • Een laatste coachingsgesprek van 1 uur. Indien nodig wordt het C.V. van betrokkene persoon verder geoptimaliseerd en wordt de eerste presentatie verder verfijnd met tips.

Mevrouw heeft het onderwerp ‘eerste indruk’ beslist goed opgepakt. Aanvullend is besproken hoe ze haar netwerk zou kunnen uitbreiden. De coach heeft tevens met mevrouw de haalbaarheid van haar wensen en ideeën ten opzichte van werken op haar niveau besproken . Zij kreeg het inzicht dat zij beter eerst uit kon gaan van haar eigen persoon met haar kwaliteiten en valkuilen. Deze zijn beiden beslist sterk aanwezig. Wat voor soort werk past dan goed, welke werkomgeving en -sfeer heeft mevrouw nodig? Als ze dat voor zichzelf duidelijk heeft, kan daar vervolgens een baan bij gezocht worden. Vervolgens is onderzocht wat er in de privésituatie aan zingeving toegevoegd kan worden (kennis op doen, nuttig zijn voor de samenleving). Dat is een totaal andere insteek dan uitgaan van vacatures op HBO niveau en die leidend laten zijn. Verder is met mevrouw onderzocht met wie zij in haar omgeving dit bovenstaande proces kan vervolgen.

Vooraankondiging Symposium Nieuwe Energie in Monumenten

Verduurzamen van monumentale gebouwen door gebruik van duurzame energiebronnen.
Verleden, heden en toekomst verbinden…

De ambities in Nederland rondom duurzaamheid zijn hoog. Dat ambitieniveau vertaalt zich ook naar ons prachtige cultureel erfgoed zoals monumentale gebouwen. Denk aan industrieel erfgoed, kerken, molens en monumentale woningen. Bij de herontwikkeling van monumentale gebouwen staat het onderwerp duurzaamheid dan ook hoog op de agenda. Een nieuw leven geven aan een monumentaal complex is op zich al duurzaam, maar vraagt een bijzondere aanpak om de duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Het is een uitdaging om met respect voor het monumentale karakter en de binnenstedelijke omgeving de ambities op het terrein van duurzaamheid te realiseren. Dat vraagt om innovatie en vooral ook gezamenlijk ondernemerschap en samenwerking tussen allerlei partijen, vooral met betrekking tot duurzame energieopwekking. Hierover is al veel kennis voorhanden en ervaring opgebouwd, maar die kennis en ervaring is nog versnipperd.

Op 27 september ontmoeten experts en bestuurders uit de overheid en private sector elkaar op een uniek symposium in het monumentale industriële complex De Meelfabriek te Leiden.

Partners+Pröpper is één van de sponsors en grondlegger en instrumentmaker van Opgaven Gestuurd Werken. Experts van Partners+Pröpper zullen tijdens het symposium met behulp van deze werkwijze multidisciplinaire expertteams begeleiden. Die teams buigen zich over interessante casus. Met als doel kennisuitwisseling én het markeren van relevante vraagstukken die tijdens het symposium als voeding dienen voor een dialoog tussen bestuurders uit de overheid en de private sector.

Download hier de vooraankondiging!

 

Indrukken Jaarbijeenkomst Benchmark Burgerparticipatie

De jaarbijeenkomst Benchmark Burgerparticipatie was dit jaar bijzonder. We ontmoetten elkaar op een mooie locatie van Galerie van Haeften in de Meelfabriek te Leiden. Kunst zorgt voor inspiratie en verbinding, en draagt ertoe bij dat we het goede gesprek met elkaar voeren.

Met 10 gemeenten is gewerkt aan buzzwoorden zoals burgerparticipatie, overheidsparticipatie, doe-democratie, co-productie et cetera. Dit is de taal in de wereld van het gemeentebestuur. Daar is participatie namelijk een apart proces.
Aansprekende gepresenteerde voorbeelden laten ons een hele andere taal zien: zoals de Ziel van Leiden, Het Singelpark en het mobiliseren van collectieve intelligentie. Daar draait het allemaal om: Zichtbaar Samen Werken.
Dat is geen apart proces maar gewoon de wijze waarop dingen tot stand komen. Het maakt niet uit wie het initiatief neemt, als de juiste partijen maar met elkaar aan de slag gaan en een bijdrage leveren voor de realisatie. Als het gemeentebestuur/de ambtelijke organisatie een van die partijen is, is dat prima.

Het voorstel van de gemeenten was dan ook om de titel Benchmark Burgerparticipatie of Participatiemonitor in de prullenbak te gooien. De komende tijd gaan we aan de slag om dit product om te bouwen. Het moet een instrument worden voor ondernemende samenwerkers in de samenleving. Dat zijn mensen die initiatief nemen om iets in het publieke domein te realiseren, daar een bijdrage aan leveren en ook collectief willen leren van opgedane ervaringen.
We gaan nu samen hard aan het werk om hier zichtbaar een bijdrage aan te leveren! Zichtbaar Samen Werken begint al aardig te werken…

Geef aan Peter door wat je graag wilt weten of wat hij voor je kan betekenen!
Hij neemt dan spoedig contact met je op!

Wil je liever meteen met hem bellen? Dat kan ook: 06- 14 44 07 46

Peter laat je graag zien hoe het Dashboard werkt en wat dit voor jou kan betekenen.

Als je je gegevens achterlaat neemt hij contact met je op.

Geef je gegevens door aan Hans zodat hij contact kan opnemen voor een afspraak!

Geef aan Igno door wat je graag wilt weten of wat hij voor je kan betekenen!

Geef je gegevens door aan Igno zodat hij contact kan opnemen voor een afspraak!

Geef je gegevens door aan Joost zodat hij contact kan opnemen voor een afspraak!

Geef je gegevens door aan Igno zodat hij contact kan opnemen voor een afspraak!

Hans, Igno of Peter laten je graag zien hoe het Dashboard werkt en wat dit voor jou kan betekenen.

Als je je gegevens achterlaat neemt 1 van hen contact met je op.

Geef je gegevens door aan Peter en Hilda zodat een van hen contact kan opnemen voor een demonstratie!

Geef je gegevens door aan Igno en Krist zodat een van hen contact kan opnemen voor een demonstratie!

Geef je gegevens door aan Peter en Hilda zodat een van hen contact kan opnemen voor een demonstratie!

Geef je gegevens door aan Igno zodat hij contact kan opnemen voor een demonstratie!

Geef aan Peter door wat je graag wilt weten!

Geef aan Krist door wat je graag wilt weten!