Partners+Pröpper

Auteur: Joost Gerrits

Op grote schaal een groot gebaar maken, vraagt heel veel actie op kleine schaal

In een eerdere blog legde we uit wat een opgave is. Hoe kun je echter met concrete opgaven impact hebben op grote schaal? Om dit te bereiken, is het essentieel onderscheid te maken tussen algemene beleidsopgaven en concrete realiseerbare opgaven. Algemene beleidsopgaven gaan over abstracte wensbeelden rond bijvoorbeeld veiligheid, economie, mobiliteit, klimaatadaptatie en sociale participatie. […]

Wat is een opgave?

Bijna tien jaar geleden introduceerde Partners+Pröpper ‘opgaven gestuurd werken’. De term ‘opgave’ heeft inmiddels in het openbaar bestuur een grote vlucht genomen. Dat is mooi. Soms blijf het echter een leeg begrip. Het heeft geen zin om doelen, ambities of projecten om te dopen tot opgaven om het vervolgens daarbij te laten. Het gebruiken van […]

Schuiven naar boven